Horaris assemblees i comissions

Us volem comunicar que a partir d’ara:

……….

ASSEMBLES: DISSABTES A LES 20.00 HORES, RAMBLA DE LES BÒBILES (ALÇADA MERCAT MUNICIPAL)

 ……….

COMISSIONS: DIMECRES 20.30 HORES AL LOCAL

…………………………………………

Anuncis

Acte dia ASSEMBLEA MARTORELL 30 DE JULIOL 2011

ASSEMBLEA MARTORELL 30 DE JULIOL 2011

Es llegeix l’acta anterior i es recorden els simbols de funcionament de l’assemblea.

Es llegeix l’acta d’avui

S’expliquen les accions portades a terme durant la setmana (Dijous tarda al CAP al Buenos Aires es concentren una vintena de persones per protestar contra les retallades, vestides de negre en senyal de dol   Despres es fa un petit recorregut donant informació.

Divendres Matí Mani Esparreguera. Es va a Esparreguera per a doanr suport a la concentració  contra les retallades. Després es va fins al CAP, on personal sanitari explica com está tot plegat a Esparreguera en qüestio de sanitat.  Hi ha unes 50 persones.,

Divendres tarda Mani contra les retallades + okupació del CAP a Olesa: Assisteixen a la mani unes 1000 persones. L’Arcadi Oliveras que causalment estava fent el pregó de festa major a Sant Esteve sesrovires s’entera de  l’acció i s’acosta a fer un café amb les persones tancades al CAP i a contestar les seves preguntes.

Es comenta la proposta de la comissió d’acció de fer una manifestació per la festa major. Es tractaria d’una manifestació contra les retallades sanitaries.  El recorregut seria des de el CAP de Torrent de Llops fins a la plaça de l’ajuntament passant pel CAP Buenos Aires i l’Hospital per acabar a la plaça de l’Ajuntament. S’APROBA LA PROPOSTA.

Es comenta de fer  un pregó alternatiu en acabar la mani.  Es comenta també que qui tingui propostes les faci arribar a la comissió.  la comissió portarà una proposta a la propera assemblea.

Assemblea del Baix: La propera es a l’agost a corbera i la següent el dia 6 de setembre a Martorell.  En aquesta assemblea s’ha parlat de fer una proposta unitaria el 15 de setembre. Cada poble la faria simultaniament. S’ha de pensar quina proposta fer per a portar una idea a la propera assemblea del Baix, a Corbera.

Des de l’assemblea es parla de poder començar a parlar sobre temes de educació.  Es demana ajuda a mestres i gent que estigui a les AMPES per aque ens puguis assesorar de com enfocar el tema.

TORN OBERT DE PARAULA:

-Testimoni:  Un company que és mestre.  Està a l’atur per culpa de les retallades i la conseqüència es que no es demanen tantes sustitucions.  Explica el seu cas.

–         Testimoni: Un company, estudiant de disseny explica com li afecten les retallades com a estudiant.   Les poquissimes places públiques, l’augment del preu de la matrícula….

–         Testimoni:  una companya treballadora de sanitat explica que porta 3 anys treballant a l’hospital amb contractes precaris i que molt possiblement no renovará el contracte.  Explica que les retallades també afecten als usuaris a nivell “humà” ja que l’humor dels treballadors i treballadores que estan es situació precaria o apunt de ser acomiadats no es tan bo com si els llocs de treballs no fossin precaris.

–         Testimoni:  Una companya treballadora de sanitat els recorda la feina que van fer els nostres avis i avies per tal d’aconseguir aquests drets, sobretot en mateira de educació i sanitat i ens convida a la reflexió sobre quin es el futur que espera als nostres fills i filles si no lluitem

–         Un company ens explica que el Grupo PRISA ha triplicat el sou als seus alts càrrecs i a la vegada ha fet un ERO.

–         Un company ens explica que el MIRO tambe ha fet un ERE i ha acomiadat a 400 persones.

–         Es recorda la assemblea del proper dimecres

–         Es propossa anar fins al CAP Bunenos Aires. S’aprova.

–         s’acaba l’assemblea

Castellano

ASAMBLEA MARTORELL 30 DE JULIO 2011.

Se lee l’acta anterior y se recuerdan los simbolos de funcionamiento de l’asamblea.

Se lee l’acta d’hoy

S’explican las acciones llevadas a cabo durante la semana (Jueves tarda a la CABEZA al Buenos Aires se concentran una veintena de personas por protestar contra los recortes, vestidas de negro en señal de luto Despues se hace un pequeño recorrido dando información.

, Viernes Mañana Mani en  Esparreguera. Se va a Esparreguera para dar apoyo a la concentración contra los recortes. Después se va hasta la CABEZA, dónde personal sanitario explica como esta al fin y al cabo a Esparreguera en temas de sanidad. Hay unas 50 personas.,

Viernes tarda Mande contra las recortadas + Okupación a Olesa: Asisten a la mani unas 1000 personas. L’Arcadi Oliveras que causalmente estaba haciendo el pregón de fiesta mayor a Santo Esteve sesrovires  se  entera de l ’acción y se acerca a hacer un café con las personas cerradasen el CAP  y a contestar sus preguntas.

Se comenta la propuesta de la comisión d’acción de hacer una manifestación por la fiesta mayor. Se trataría d’una manifestación contra los recortes sanutarios. El recorrido seria desde el CAP de Torrente de Llops hasta la plaza de l’ayuntamiento pasando por el CAP de Buenos Aires y el Hospital para acabar en el Ayuntamiento. Se aprueba  LA PROPUESTA.

Se comenta de hacer un pregón alternativo al acabar la mani . Se comenta también que quien tenga propuestas las haga llegar a la comisión. la comisión traerá una propuesta a la próxima asamblea.

Asamblea del baix: La próxima se a l’agosto a corbera y la siguiente el día 6 de septiembre en Martorell. En esta asamblea s’ha hablado de hacer una propuesta unitaria el 15 de septiembre. Cada pueblo la haría sunultaniamente. Se debe pensar qué propuesta hacer para traer una idea a la próxima asamblea del baix, en Corbera.

Desde la asamblea se habla de poder empezar a hablar sobre temas de educación. Se pide ayuda a maestros y gente que esté a las AMPAS para que  nos puedan asesorar  de como enfocar el tema.

TURNO ABIERTO DE PALABRA:

– testigo: Un compañero que es maestro. Está’a l paro por culpa de los recortes y la consecuencia se que no se piden tantas sustituciones. Explica su caso.

– Testigo: Un compañero, estudiante de diseño explica como le afectan los recortes como estudiante. Las poquisimas  plazas públicas, aumento del precio de la matrícula….

– Testigo: una compañera trabajadora de sanidad explica que trae 3 años trabajando en’l hospital con contratos basura y que muy posiblemente no renovara el contrato. Explica que los recortes también afectan a los usuarios a nivel  “humano” puesto que l’humor de los trabajadores y trabajadoras que están se situación precaria o apunte de ser despedidos no se tan bueno como si los lugares de trabajos no fueran precarios.

– Testigo: Una compañera trabajadora de sanidad los recuerda el trabajo que hicieron nuestros abuelos y aburlas por tal de conseguir estos derechos, sobre todo en materia de educación y sanidad y nos invita a la reflexión sobre cuál se el futuro que espera a nuestros hijos y hijas si no luchamos

– Un compañero nos explica que el grupo PRISA ha triplicado el sueldo a sus altos cargos y a la vez ha hecho un ERE.

– Un compañero nos explica que lo MIRO tambien  ha hecho un ERE y ha despedido a 400 personas.

– Se recuerda la asamblea del próximo miércoles

– Se propone  ir hasta el CAP de  Buenos Aires. Se aprueba.

– se acaba la asamblea

Galeria

ACTA 27/07/11-Sanitat

CATALÀ ACTA ASSEMBLEA 27/07/11  Assemblea Indignades 27 de juliol de 2011. Temàtica sanitat. Es comença a prendre acta al voltant d’un quart de nou del vespre amb, aproximadament, un centenar de persones ala Plaçade les Cultures de Martorell. 1-      Benvinguda. … Continua llegint

ACTA 23/07/2011-Ateneu

 CATALÀ

ACTA ASSEMBLEA 23/07/11

L’assemblea d’aquest dia  va girar entorn el tema de l’Ateneu de Martorell. La dinàmica va ser diferent a la de les altres assemblees ja que es va convertir en una xerrada informativa de la que us fem un breu resum que és el següent:

El dia anterior, 22/07/11, es va inaugurar “oficialment” l’Ateneu per l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve i la regidora de cultura Cristina Dalmau i Cerdà. Però ni les obres de l’Ateneu estan acabades ni s’ha adjudicat encara quina empresa o entitat gestionarà les instal·lacions. La nau està completament buida, només amb l’equipació de so i unes grades mòbils en previsió de que algun dia es celebri no sabem que, no sabem com ni no sabem qui. Per informació que ens ha arribat es veu que l’ajuntament probablement faci un concurs públic al setembre per adjudicar la gestió de les instal·lacions així també com de la cafeteria del mateix lloc on encara no hi ha ni barres ni neveres ni cap de les màquines que usualment trobem en aquests llocs. Tampoc no hi ha res encara ni cap condició fixada per aquest concurs i, si hi ha, es desconeixen o l’ajuntament no ho vol fer públic. De fet qui es faci càrrec d’aquest negoci haurà de fer la gran inversió que suposa tot això per la qual cosa que deduïm que de preus populars a la cafeteria de l’Ateneu si algun dia s’arriba a obrir no hi haurà. En un mateix espai hi haurà un interès públic i un altre privat fet que dificultarà molt la gestió de tot plegat.

Segons l’explicació del Sr. Amadeu Raventós que era soci de l’Ateneu els problemes van començar quan es va caure la teulada del local. Com no tenien prou diners per repara-la van haver de cedir l’espai a L’Ajuntament amb la condició que aquest seria destinant a la gent jove de Martorell i que fos un espai polivalent, però d’això fa més de 10 anys i encara ni estan-acabades les obres ni l’ajuntament té clar qui ho gestionarà i si ho té no ho diu. L’ajuntament ja no compte amb les opinions dels veïns i per fer qualsevol aportació i o proposta tot és burocràcia.

Des de l’assemblea de Martorell es farà una proposta de cara a que les festes d’estiu podem fer alguna activitat a l’Ateneu ja que va quedar oficialment inaugurat el passat dia 22. També animem a totes les entitats de Martorell a que demanin l’espai i fem ús d’unes instal·lacions que hem pagat entre tots i totes i que nosaltres entenem que són per tots i totes. A comissions es redactarà el comunicat i la proposta a l’ajuntament i les entitats.

 

CASTELLANO

ACTA ASAMBLEA 23/07/11
La asamblea de este díaa giró en torno el tema del Ateneo de Martorell. La dinámica fue diferente a la de las otras asambleas puesto que se convirtió en una charla informativa de la que os hacemos un breve resumen que es el siguiente:
El día anterior, 22/07/11, se inauguró “oficialmente” el Ateneo por el alcalde de Martorell, Salvador Esteve y la regidora de cultura Cristina Dalmau y Cerdà. Pero ni las obras del Ateneo están acabadas ni se ha adjudicado todavía qué empresa o entidad gestionará las instalaciones. La nave está completamente vacía, sólo con la equipación de sonido y unas gradas móviles en previsión de que algún día se celebre no sabemos que, no sabemos como ni no sabemos quién. Por información que nos ha llegado se ve que el ayuntamiento probablemente haga un concurso público en septiembre para adjudicar la gestión de las instalaciones así también como de la cafetería del mismo lugar donde todavía no hay ni barras ni neveras ni ninguno de las máquinas que usualmente encontramos en estos lugares. Tampoco hay nada todavía ni ninguna condición fijada por este concurso y, si hay, se desconocen o el ayuntamiento no lo quiere hacer público. De hecho quién se haga cargo de este negocio tendrá que hacer la gran inversión que supone todo esto por lo cual que deducimos que de precios populares a la cafetería del Ateneo si algún día se llega a abrir no habrá. En un mismo espacio habrá un interés público y otro privado hecho que dificultará mucho la gestión de todo.
Según la explicación del Sr. Amadeu Raventós que era socio del Ateneo los problemas empezaron cuando se cayó el tejado del local. Cómo no tenían bastante dinero por repáralo tuvieron que ceder el espacio al Ayuntamiento con la condición  que éste seria destinando a la gente joven de Martorell y que fuera un espacio polivalente, pero de esto hace más de 10 años y todavía ni están acabadas las obras ni el ayuntamiento tiene claro quién lo gestionará y si lo tiene no lo dice. El ayuntamiento ya no cuenta con las opiniones de los vecinos y para hacer cualquier aportación y o propuesta todo es burocracia.
Desde la asamblea de Martorell se hará una propuesta de cara a que las fiestas de verano podemos hacer alguna actividad al Ateneo puesto que quedó oficialmente inaugurado el pasado día 22. También animamos a todas las entidades de Martorell a que pidan el espacio y hacemos uso de unas instalaciones que hemos pagado entre todos y todas y que nosotros entendemos que son por todos y todas. A comisiones se redactará el comunicado y la propuesta en el ayuntamiento y las entidades.

Nota de premsa: 13/07/11 L’assemblea d’indignades de Martorell denuncia abús de poder i violència policial gratuïta.

L’assemblea d’indignades de Martorell denuncia abús de poder i violència policial gratuïta.

 

El passat dimecres 13 de juliol una vintena de membres de l’assemblea d’indignades de Martorell es van concentrar als afores del recinte de la SEAT d’aquesta localitat per mostrar el seu rebuig a la visita de Felip de Borbó. L’actitud de les manifestants en tot moment va ser pacífica, es van cridar consignes en contra la presència de la monarquia espanyola, herència de la dictadura feixista, i a favor de que la crisi la pagui qui l’ha generada.

Tot i l’actitud pacífica dels concentrats un impressionant desplegament policial dels Mossos d’Esquadra va anar encerclant-los fins a retallar la llibertat de poder sortir o entrar de la concentració. Es va esdevenir així un segrest del grup de tal manera que la gent que havia de sortir per altres obligacions va haver d’identificar-se davant els agents policials.

La violència sols va ser present en una direcció: des de la policia cap a les concentrades. Un company que es volia afegir  grup va ser cridat pel mossos pels mossos i va se r llavors quan el van demanar la documentació i cinc Mossos d’Esquadra se li van llençar a sobre donant-li tota mena de cops i provocant-li contusions i ferides per tot el cos. Aquesta persona va ser retinguda durant uns minuts que els agents van aprofitar per identificar-la i amenaçar-la dient frases com  “si no os vais vamos a cargar” i altres amenaces.  A sobre pretenen que el nostre company pagui els desperfectes del cotxe sobre el que el van esclafar i maltractar.

No es tractava d’un grup nombrós ni encara menys violent si no d’un grup que volia fer sentir la seva veu enmig de l’apatia i el silenci que ens envolta. Davant d’aquests fets volem denunciar que l’acció dels Mossos d’Esquadra va ser de càstig polític, de càstig per pensar que una monarquia és un règim propi del feudalisme i no del segle XXI. Una vegada més les forces públiques no pretenen escoltar-nos si no llençar-nos les seves porres i els seus cops per castigar-nos per pensar com  pensem.

 

 

La asamblea de indignadas de Martorell denuncia abuso de poder y violencia policial gratuita.

El pasado miércoles 13 de julio una veintena de miembros de la asamblea de indignadas de Martorell se concentraron en las afueras del recinto de la SEAT de esta localidad para mostrar su rechazo a la visita de Felip de Borbón. La actitud de las manifestantes en todo momento fue pacífica, se llamaron consignas en contra la presencia de la monarquía española, herencia de la dictadura fascista, y a favor de que la crisis la pague quién la ha generado.

Todo y la actitud pacífica de los concentrados un impresionante despliegue policial de los Mossos d’Esquadra fue rodeándolos hasta recortar la libertad de poder salir o entrar de la concentración. Se aconteció así un secuestro del grupo de tal manera que la gente que tenía que salir por otras obligaciones tuvo que identificarse ante los agentes policiales.

La violencia sólo fue presente en una dirección: desde la policía hacia las concentradas. Un compañero que se quería añadir grupo fue llamado por el mozos por los mozos y va se r entonces cuando lo pidieron la documentación y cinco Mossos d’Esquadra se le tiraron encima dándole todo tipo de golpes y provocándole contusiones y heridas por todo el cuerpo. Esta persona fue retenida durante unos minutos que los agentes aprovecharon para identificarla y amenazarla diciendo frases como “si no hueso vais vamos a cargar” y otras amenazas. Encima pretenden que nuestro compañero pague los desperfectos del coche sobre el que lo chafaron y maltratar.

No se trataba de un grupo numeroso ni todavía menos violento si no de un grupo que quería hacer sentir su voz en medio de la apatía y el silencio que nos rodea. Ante estos hechos queremos denunciar que la acción de los Mossos d’Esquadra fue de castigo político, de castigo para pensar que una monarquía es un régimen propio del feudalismo y no del siglo XXI. Una vez más las fuerzas públicas no pretenden escucharnos si no tirarnos sus porras y sus golpes para castigarnos para pensar como pensamos.

ACTA 16/07/11

ACTA ASSEMBLEA 16/07/11

L’assemblea comença a les 20.45

Es llegeix l’acta del dia anterior i l’ordre del dia:               

Desallotjament:  No hi van haver incidències, no va venir la policia  i es va fer l’acte programat. Es va llegir el manifest i es va fer una ofrena floral a Apel·les Mestres que després  uns desaprensius van arrancar.  Es pa passejar una tenda com si fos un ataud en símbol de dol per la mort de l’acampada. Es demana que qui tingui fotos i vídeos de l’acampada els passi al correu acampadamartorell@gmail.com per  poder fer un muntatge amb totes.
Nota de prensa: es llegeix i s’aprova. Es publicarà al face i s’enviarà a diferents mitjans de comunicació i diaris locals.
Accions de sanitat:
                -La manifestació d’Olesa va ser molt nombrosa, hi va anar molta gent de totes les edats, més d’un miler que es considera la manifestació més gran d’Olesa dels darrers anys.
                – Es llegeix el tríptic que hem elaborat per fer difusió del greu estat de la nostra sanitat pública i s’aprova. Farem difusió amb el tríptic i convocarem a tothom per fer una assemblea temàtica sobre sanitat el dia dimecres 27 a les 20.00 de la tarda davant del centre cultural. Es proposa fer una cercavila  que comenci a les 19.30 o una mica abans per fer una crida a la gent del voltant i s’aprova, també farem difusió amb un cotxe donant voltes pel poble el mateix dia.
                -Es recorda  les accions de Cornellà i L’Hospitalet. Cornellà dia 19.00 a les 18.30 a Plaça Catalunya I L’Hospitalet el dia 20 (cercavila a les 9.00, concentració davant de Bellvitge i per la tarda a Plaça Catalunya de Barcelona)
Local per fer comissions: Hem de pensar en un local de cara al mal temps, ens hem de mobilitzar per parlar amb les AAVV i entitats del poble per parlar amb ells i preguntar si ens cedeixen un espai per unes hores setmanals i on podem deixar el material.  Surten voluntaris per parlar amb l’AAVV de Can Carreras.  Es redactarà a comissions un text explicatiu de qui som per presentar a aquestes entitats.
Propostes d’autogestió: Ja s’estan fent samarretes, sobre el tema de la loteria es necessiten molts diners i es valora la idea de fer una panera que no implica un desembols de diners tan gran. En canvi el fer barres durant les festes de moment queda descartat ja que no podríem aconseguir els permisos a no estar constituïts com entitat.
Propostes d’autogestió: Ja s’estan fent samarretes, sobre el tema de la loteria es necessiten molts diners i es valora la idea de fer una panera que no implica un desembols de diners tan gran. En canvi el fer barres durant les festes de moment queda descartat ja que no podriem aconseguir els permisos a no estar constituits com entitat.
Es recorden les accions properes:
                -Dilluns 18: ple a l’ajuntament a les 20.30. com coincideix amb la nostra hora de comissisons aquestes es traslladen a les 19.00 hores a la plaça de la Vila el proper dilluns 18 de juliol. Es llegeix una instància que ha fet un company a títol individual i tot i que no cal la nostra aprovació per què ho fa a títol individual, reconeixem que hi estem d’acord.  S’aprova dur una pancarta AQUESTA ÉS LA CASA DE LA VILA I NO LA DELS POLÍTICS.
                -Dimarts 19: acció a l’INEM, hi ha voluntaris per fer cafè i servir-lo a la vegada que es reparteixen octavetes i informació.
                -Dimecres 20:  Síndic de Greuges a les 12.00 hores. Hem de refer el text que presentarem, es farà a les comissions del dia 18.00. Podem anar 3 o quatre  persones mes amb la persona que ha demanat hora.
                -Dimecres 20: Marxa cap a Madrid, qui necessiti info sobre autobusos i transports que contacti amb el mail de l’acampada acampadamartorell@gmail.com.
Torn obert de paraula:
EL Centre Social de la vila ens fa una breu presentació de la seva trajectòria durant els seus 11 anys de lluita: estan vinculats a l’esquerra independentista però compartim molts punts  i objectius per tant ens donen el seu suport per reforçar la nostra lluita.  Amb aquest sentit ens conviden al Centre Social a fer una xerrada conjunta i a conèixer el seu espai , quedem que anirem el dia divendres dia 29 a les 20.00 hores i fer un sopar amb el que cada u porti de casa.
-Un company recorda que hauríem de fer una acció pel dia que fa la Caixa de Penedès d’Olesa de jornades obertes per ensenyar els pisos que ha embargat.  Ofereixen fins a 40% de descompte en pisos que han embargat i han fet fora a la gent perquè no podien pagar les altes taxes de la hipoteca d’un pis que la mateixa entitat bancària havia taxat per molt més.  Un voluntari es posarà en contacte amb L’assemblea d’Olesa.
-Es llegeix el text que les diferents agrupacions polítiques martorellenques han publicat en el butlletí mensual que reparteix l’ajuntament  i que aquesta vegada fan  menció als fets del dia del ple extraordinari on es va negar l’entrada del poble a l’acte tot i ser un dret reconegut de cada martorellenc i martorellenca.  Per evidenciar més la poca intenció que CIU té de fomentar la participació ciutadana a Martorell aquesta legislatura han eliminat la regidoria de de Participació malgrat el ROM inclogui aquesta com una part essencial pel bon funcionament de la democràcia.
Finalitza l’assemblea a les les 22.40

 

 

 

ACTA ASAMBLEA 16/07/11
La asamblea empieza a las 20.45
Se lee el acta del día anterior y el odern del dia.
Desalojo: No hubieron incidencias, no vino la policía y se hizo el acto programado. Se leyó el manifiesto y se hizo una ofrenda floral a Apel•les Mestres que después unos desaprensivos arrancaron. Se paseó una tienda como si fuera un ataud en símbolo de luto por la muerte de la acampada. Se pide que quien tenga fotos y vídeos de la acampada los pase al correo acampadamartorell@gmail.com para poder hacer un montaje con todas.
Nota de prensa: se lee y se aprueba. Se publicará al face y se enviará a diferentes medios de comunicación y diarios locales.


Acciones de sanidad:

-La manifestación de Olesa fue muy numerosa, fue mucha gente de todas las edades, más de un millar que se considera la manifestación más grande de Olesa de los últimos años.
– Se lee el tríptico que hemos elaborado para hacer difusión del grave estado de nuestra sanidad pública y se aprueba. Haremos difusión con el tríptico y convocaremos a todo el mundo para hacer una asamblea temática sobre sanidad el día miércoles 27 a las 20.00 de la tarde ante el centro cultural. Se propone hacer un pasacalle que empiece a las 19.30 o un poco antes para hacer un llamamiento a la gente del cercando y se aprueba, también haremos difusión con un coche dando vueltas por el pueblo el mismo día.
-Se recuerda las acciones de Cornellà y La Hospitalet. Cornellà día 19.00 a las 18.30 en Plaza Cataluña Y La Hospitalet el día 20 (pasacalle a las 9.00, concentración ante Bellvitge y por la tarde en Plaza Cataluña de Barcelona)
Local para hacer comisiones: Tenemos que pensar en un local de cara al mal tiempo, nos tenemos que movilizar para hablar con las AAVV y entidades del pueblo para hablar con ellos y preguntar si nos ceden un espacio por unas horas semanales y donde podemos dejar el material. Salen voluntarios para hablar con el AAVV de Can Carreras. Se redactará a comisiones un texto explicativo de quién somos para presentar a estas entidades.
Propuestas de autogestión: Ya se están haciendo camisetas, sobre el tema de la lotería se necesitan mucho dinero y se valora la idea de hacer una panera que no implica un desembolso de dinero tan grande. En cambio el hacer barras durante las fiestas de momento queda descartado puesto que no podríamos conseguir los permisos a no estar constituidos como entidad.

 

Se recuerdan las acciones próximas:
Lunes 18: pleno en el ayuntamiento a las 20.30. cómo coincide con nuestra hora de comisiones estas se trasladan a las 19.00 horas en la plaza de la Vila el próximo lunes 18 de julio. Se lee una instancia que ha hecho un compañero a título individual y a pesar de que no hace falta nuestra aprobación por qué lo hace a título individual, reconocemos que estamos de acuerdo. Se aprueba llevar una pancarta ESTA ES LA CASA DE LA VILLA Y NO LA DE LOS POLÍTICOS.

Martes 19: acción al INEM, hay voluntarios para hacer café y servirlo a la vegada que se reparten octavillas e información.
-Miércoles 20: Síndic de Greuges a las 12.00 horas. Tenemos que rehacer el texto que presentaremos, se hará a las comisiones del día 18.00. Podemos ir 3 o cuatro personas mas con la persona que ha pedido hora.
Miércoles 20: Marcha hacia Madrid, quien necesite info sobre autobuses y transportes que contacte con el mail de la acampada acampadamartorell@gmail.com.
Turno abierto de palabra:
-EL Centro Social de la vila nos hace una breve presentación de su trayectoria durante sus 11 años de lucha: están vinculados a la izquierda independentista pero compartimos muchos puntos y objetivos por lo tanto nos dan su apoyo para reforzar nuestra lucha. Con este sentido nos invitan en el Centro Social a impartir una charla conjunta y a conocer su espacio , quedamos que iremos el día viernes día 29 a las 20.00 horas y hacer una cena con el que cada uno traiga de casa.
-Un compañero recuerda que tendríamos que hacer una acción por el día que hace la Caixa de Penedès de Olesa de jornadas abiertas para enseñar los pisos que ha embargado. Ofrecen hasta 40% de descuento en pisos que han embargado y han echado a la gente porque no podían pagar las altas tasas de la hipoteca de un piso que la misma entidad bancaria había tasado por mucho más. Un voluntario se pondrá en contacto con La asamblea de Olesa.
-Se lee el texto que las diferentes agrupaciones políticas martorellenses han publicado en el boletín mensual que reparte el ayuntamiento y que esta vez hacen mención a los hechos del día del pleno extraordinario donde se negó la entrada del pueblo al acto a pesar de ser un derecho reconocido de cada martorellenses y martorellensas. Para evidenciar más la poca intención que CIU tiene de fomentar la participación ciudadana en Martorell esta legislatura han eliminado la concejalía de de Participación a pesar del ROM incluya esta como una parte esencial por el buen funcionamiento de la democracia.
Finaliza la asamblea a las las 22.40


Manifest: Avui que aixequem l’acampada.

CATALÀ

MANIFEST FINAL ACAMPADA

Avui que aixequem l’acampada.

Avui us diem el mateix que dèiem quan vàrem ocupar la plaça. Us demanem disculpes per qualsevol possible molèstia o inconvenient causat. En cap moment ha estat intenció dels acampats i acampades, ni de l’Assemblea pertorbar la convivència del barri i el descans dels veïns i veïnes. Alhora que demanem disculpes, volem agrair sincerament totes les mostres de suport que de vosaltres hem rebut.
Avui us demanem comprensió per l’estat en que ha quedat la gespa de la plaça després de l’estada. Aquesta ha estat, en tot cas, la conseqüència i no l’objectiu, de la forma d’expressió i reivindicació ciutadana que va nàixer el passat 15 de Maig. Des de l’Assemblea d’Indignats i Indignades de Martorell ens oferim en l’ajut humà del seu arranjament.
Avui fa 50 dies que vam convertir la plaça en un espai de trobada i de resistència. Avui deixem d’estar acampats, però el lloc segueix sent públic i serà, de forma permanent, la plaça on convergiran diferents ideologies i cultures, indignació i compromís, reivindicacions, idees i valors. Compartirem experiències i opinions de forma lliure, democràtica, oberta a tothom. Hem aconseguit posar a l’agenda social, en l’agenda de la classe política i en els mitjans de comunicació qüestions que fins ara no hi eren.
S’està passant el temps de la indignació i ara cal reaccionar i passar a l’acció. Ara cal sumar forces, cal compromís, cal dur a terme totes les propostes que han nascut de llargues estones de reflexió i debat.
Cal tenir molt clar que aquesta crisi l’han originat els mercats financers i especuladors, i que els governs l’estan fent pagar a la societat civil més indefensa perquè no gosen molestar als que realment exerceixen el poder.
Hi ha molt a fer i l’esdevenir l’hem de veure esperançador, però ens caldrà molt esforç per a aconseguir-ho. Necessitarem estar units, necessitarem ajudar-nos els uns als altres.

Però, si malgrat tot, no aconseguim canviar les coses, sempre ens quedarà el preciós record de que un dia ens vam atrevir a no tenir por i a dir PROU.

Dijous 14 de Juliol de 2011

 

CASTELLANO, MANIFIESTO FINAL ACAMPADA

Hoy que levantamos la acampada.

Hoy os decimos lo mismo que decíamos cuando ocupamos la plaza. Os pedimos disculpas por cualquier posible molestia o inconveniente causado. En ningún momento ha sido intención de los acampados y acampadas, ni de la Asamblea perturbar la convivencia del barrio y el descanso de los vecinos y vecinas. A la vez que pedimos disculpas, queremos agradecer sinceramente todas las muestras de apoyo que de vosotros hemos recibido.
Hoy os pedimos comprensión por el estado en que ha quedado el césped de la plaza después de la estancia. Esta ha sido, en todo caso, la consecuencia y no el objetivo, de la forma de expresión y reivindicación ciudadana que nació el pasado 15 de Mayo. Desde la Asamblea de Indignados e Indignadas de Martorell nos ofrecemos en la ayuda humana de su arreglo.
Hoy hace 50 días que convertimos la plaza en un espacio de encuentro y de resistencia. Hoy dejamos de estar acampados, pero el lugar sigue siendo público y será, de forma permanente, la plaza donde convergerán diferentes ideologías y culturas, indignación y compromiso, reivindicaciones, ideas y valores. Compartiremos experiencias y opiniones de forma libre, democrática, abierta a todo el mundo. Hemos conseguido poner a la agenda social, en la agenda de la clase política y en los medios de comunicación cuestiones que hasta ahora no estaban.
Se está pasando el tiempo de la indignación y ahora hay que reaccionar y pasar a la acción. Ahora hay que sumar fuerzas, hace falta compromiso, hay que llevar a cabo todas las propuestas que han nacido de largos ratos de reflexión y debate.
Hay que tener muy claro que esta crisis lo han originado los mercados financieros y especuladores, y que los gobiernos lo están haciendo pagar a la sociedad civil más indefensa porque no osan molestar a los que realmente ejercen el poder.
Hay mucho que hacer y el devenir lo tenemos que ver esperanzador, pero nos hará falta mucho esfuerzo para conseguirlo. Necesitaremos estar unidos, necesitaremos ayudarnos los unos a los otros.

Pero, si a pesar de todo, no conseguimos cambiar las cosas, siempre nos quedará el precioso recuerdo de que un día nos atrevimos a no tener miedo y a decir BASTA.

Jueves 14 de Julio de 2011